Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Medicin
Stiftelsen Fokus Borås stödjer medicinsk forskning och utveckling med anknytning till Borås.

Ett av stiftelsens ändamål är att ”främja vetenskaplig medicinsk forskning och utveckling samt medicinsk vidareutbildning och undervisning vid hälso- och sjukvården i Borås”. Stiftelsen kan dela ut ekonomsikt stöd till medicinsk forskning etc.

Stiftelsen stöder främst projekt av större omfattning.

Den som önskar ekonomiskt stöd av Stiftelsen Fokus Borås är välkommen att lämna in en skriftlig ansökan med precisering av önskat stöd och motivering för ansökan. Ansökan sänds till stiftelsens kansli.

Ansökningarna prövas löpande av stiftelsens styrelse efter erforderlig beredning.

Ekonomiskt stöd har bland annat tilldelats:

Konferensen ”Vårdens möten”.

Konferensen ”Livskvalitet på äldre dar”.

Kongressen Svenskt Smärtforum.

Överläkaren Michael Eriksson, Ortopedkliniken, SÄS Borås; forskningsprojekt angående höftprotes.

Sjuksköterskan Susanne Knutsson, doktorandstudier om ”barn, som besökare till kritiskt sjuka anhöriga”.

Yngre läkares förening.

Högskolan i Borås, ambulanssjukvård.

Smärtmottagningen, SÄS.

Överläkare Lennart Blomqvist, SÄS Borås angående studier av ”behandling med acetylsalicylsyra vid upprepade missfall i tidig graviditet”.

Doktor Gunnar Nyman, Borås för anordnande av en internationell konferens för hudläkare i Borås.