Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Om Stiftelsen Fokus Borås
Stiftelsen Fokus Borås instiftades år 1999 av Berit och Bengt Swegmark; läs mer nedan om stiftelsen.

fokus_logo

1999 instiftade Berit och Bengt Swegmark Stiftelsen Fokus Borås. Stiftelsen erhöll en donation som bestod av cirka 300 grafiska verk av framstående internationella samtida konstnärer. Härutöver tillfördes stiftelsen ett kapital för fullgörande av de ändamål som donatorerna bestämt. Stiftelsens ändamål bestämdes till att främja medicinsk forskning och utbildning samt konstnärlig utveckling inom kulturlivet i Borås.

Sedan år 2000 och numera vartannat år delar stiftelsen ut The Nordic Award in Textiles. Med en prissumma på 150 000 kr är priset det största i Norden avseende textil konst.

2005 bildades stiftelsens dotterbolag Abecita Konstmuseum AB för att förvalta och vidareutveckla stiftelsens konstsamling som därvid överfördes till dotterbolaget.

Konstsamlingen består idag av fler än 500 verk av drygt ett 30-tal konstnärer såsom Warhol, Rauschenberg, Bourgeois, Hockney, Hamilton, Dine, Borofsky och Katz.

Styrelsen för Stiftelsen Fokus Borås utgöres av;

Ordförande

Morgan Larsson

Ledamöter

Berit Swegmark, Donator

Bengt Swegmark, Donator

Mats Alfredsson, Streetfotograf

Jan Carlsson, Konsult

Johan Evertsson, Chef Private Banking Swedbank Sjuhärad

Love Jönsson, Museichef Rian

Kansli
Birgitta Lindstein
birgitta.lindstein@outlook.com

0702-103 372

Styrelsens ordförande
Morgan Larsson
morganomaritha@outlook.com

0703 – 10 24 98