Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Nordic Award in Textiles
Nordens största pris för textil konst

nordicaward

Sedan år 2000 och numera vartannat år delar stiftelsen ut The Nordic Award in Textiles till framstående konstnärer inom textil konst i Norden. Prissumman är 250 000 kr.

Mer information om textilpriset finns på nordicawardintextiles.se

Inför varje prisutdelning bestämmer stiftelsens styrelse från vilket nordiskt land pristagaren skall utses. Med utnyttjande av det kontaktnät stiftelsen arbetat fram i respektive land lämnar styrelsen uppdraget att vara juryns ordförande till en kompetent företrädare för textil konst i det land varifrån pristagaren skall utses. En jury med lämpligt antal medlemmar och med bästa möjliga sammansättning konstitueras. Juryn arbetar fram förslag med motiveringar till stiftelsens styrelse för ställningstagande.

Samtliga pristagare finns representerade i Abecita Konstmuseums samlingar.
The Nordic Award in Textiles har tilldelats:

2023 – Annie Johansson, Sverige
2019 – Inka Kivalo, Finland
2017 – Grethe Sørensen, Danmark
2015 – Gunvor Nervold Antonsen, Norge
2013 – Annika Ekdahl, Sverige
2011 – Hrafnhildur Arnadóttir, Island
2009 – Silja Puranen, Finland
2008 – Anne Damgaard, Danmark
2007 – May Bente Aronsen, Norge
2006 – Kazuyo Nomura, Sverige
2005 – Hrafnhildur Sigurdadóttir, Island
2004 – Pasi Välimaa, Sverige
2003 – Eva Schjölberg, Norge
2002 – Nina Hart, Danmark
2001 – Agneta Hobin, Finland
2000 – Monica Nilsson, Sverige