Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Ändamål

Ett av stiftelsens ändamål är att ”främja vetenskaplig medicinsk forskning och utveckling samt medicinsk vidareutbildning och undervisning vid hälso- och sjukvården i Borås”. Stiftelsen kan dela ut ekonomsikt stöd till medicinsk forskning etc.

Stiftelsen stöder främst projekt av större omfattning.