Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Mottagare av bidrag

Ekonomiskt stöd har bland annat tilldelats:

Konferensen ”Vårdens möten”.

Konferensen ”Livskvalitet på äldre dar”.

Kongressen Svenskt Smärtforum.

Överläkaren Michael Eriksson, Ortopedkliniken, SÄS Borås; forskningsprojekt angående höftprotes.

Sjuksköterskan Susanne Knutsson, doktorandstudier om ”barn, som besökare till kritiskt sjuka anhöriga”.

Yngre läkares förening.

Högskolan i Borås, ambulanssjukvård.

Smärtmottagningen, SÄS.

Överläkare Lennart Blomqvist, SÄS Borås angående studier av ”behandling med acetylsalicylsyra vid upprepade missfall i tidig graviditet”.

Doktor Gunnar Nyman, Borås för anordnande av en internationell konferens för hudläkare i Borås.