Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Ansökan

Den som önskar ekonomiskt stöd av Stiftelsen Fokus Borås är välkommen att lämna in en skriftlig ansökan med precisering av önskat stöd och motivering för ansökan. Ansökan sänds till stiftelsens kansli.

Ansökningarna prövas löpande av stiftelsens styrelse efter erforderlig beredning.