Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Utmärkelsen

nordicaward

 

Sedan år 2000 och numera vartannat år delar stiftelsen ut The Nordic Award in Textiles till framstående konstnärer inom textil konst i Norden. Prissumman är 150 000 kr.

Mer information om textilpriset finns på nordicawardintextiles.se