Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Juryarbete

Inför varje prisutdelning bestämmer stiftelsens styrelse från vilket nordiskt land pristagaren skall utses. Med utnyttjande av det kontaktnät stiftelsen arbetat fram i respektive land lämnar styrelsen uppdraget att vara juryns ordförande till en kompetent företrädare för textil konst i det land varifrån pristagaren skall utses. En jury med lämpligt antal medlemmar och med bästa möjliga sammansättning konstitueras. Juryn arbetar fram förslag med motiveringar till stiftelsens styrelse för ställningstagande.

Den danska textilkonstnärinnan Grethe Sørensen har utsetts till mottagare av The Nordic Award in Textiles 2017.