Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Juryarbete

Inför varje prisutdelning bestämmer stiftelsens styrelse från vilket nordiskt land pristagaren skall utses. Med utnyttjande av det kontaktnät stiftelsen arbetat fram i respektive land lämnar styrelsen uppdraget att vara juryns ordförande till en kompetent företrädare för textil konst i det land varifrån pristagaren skall utses. En jury med lämpligt antal medlemmar och med bästa möjliga sammansättning konstitueras. Juryn arbetar fram förslag med motiveringar till stiftelsens styrelse för ställningstagande.