Stiftelsen Fokus Borås

Samtliga pristagare finns representerade i Abecita Konstmuseums samlingar.
The Nordic Award in Textiles har tilldelats: