Stiftelsen Fokus Borås

Stiftelsen Fokus Borås / Styrelse

Styrelsen för Stiftelsen Fokus Borås utgöres av;

Ordförande

Morgan Larsson

Ledamöter

Berit Swegmark, Donator

Bengt Swegmark, Donator

Mats Alfredsson, Streetfotograf

Jan Carlsson, Konsult

Johan Evertsson, Chef Private Banking Swedbank Sjuhärad

Love Jönsson, Museichef Rian